lørdag 12. februar 2011

Hipp hipp hipp - HURRA!

Jeg er så glad for at Team Thom vant det store korslaget! Vi i 2 i Spann stemte så telefonene gikk varme! Gratulerer Team Thom og Sound of Happiness!


 


Hvis du vil vite mer om Sound of Happiness...
Hentet fra hjemmesiden til Sound of Happines:
Sound of Happiness ble etablert i 1988 som et orkester for psykisk utviklingshemmede, i begynnelsen med 5 medlemmer. Senere utviklet dette seg til de to bandene Roaders og Riders som i dag har tilsammen 12 medlemmer. Det er bygd opp et godt, trygt og inspirerende miljø for utviklingshemmede og støttespillere, og initiativtakerne kan med stolthet si man har lykkes med å bygge opp et blomstrende fint miljø som aktivt sprer musikk og glede lokalt, reigionalt, nasjonalt og internasjonalt. Pågangen fra utviklingshemmede, familier og personale ved boliger har vært stor, og det har ikke vært kapasitet til å ta inn flere aktører i bandene. Fra midten av 1990-tallet har vi derfor vurdert forskjellige tiltak for å bedre aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i regionen, med hovedfokus på musikk.

I 1998 ble Sound of Happiness Kompetansesenter etablert som en privat stiftelse med hovedfokus på musikkundervisning for utviklingshemmede. I begynnelsen var det 18 elever i alle aldre, og nå er det over 100. Elevene har i disse årene fått ukentlig undervisning i sang og spill, enkeltvis eller i grupper.

Høsten 2007 startet vi dagtilbudet Happy News. Redaksjonen i Happy News består av 3 unge menn med særlige behov som er blitt trent opp som journalister og fotografer. Happy News kommer ut 2 ganger i året.

Aktørene i Sound of Happiness er blitt viktige ambassadører for hva utviklingshemmede har av ressurser og kan bidra med i fellesskapet, når bare forholdene legges til rette.
I tillegg til øving, konserter, turer og fint sosialt samvær trekkes våre instruktører og andre inn som kompetansepersoner i undervisningen (bl.a. på Musikk-konservatoriet ved UIA), på seminarer og konferanser - og i spesielle situasjoner deltar våre folk også som problemløsere for enkeltpersoner i forhold til familie, boliger, byråkrati m.m.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar